FAQ – Vanliga frågor

Finders, kontakter, kandidater? Hur fungerar det i praktiken?

Kort kan vi beskriva det så här:
En Finder registrerar sina kontakter. Kontakten får då ett mail, loggar in och fyller i sitt CV och blir då en Kandidat. När vi får in lediga tjänster från våra kunder söker vi efter lämpliga personer i vår kandidatdatabas. Om en av våra Finders kontakter får jobbet belönas han eller hon med en hittelön. En findersfee – helt enkelt.

Nedan listar vi de vanligast förekommande frågorna och svaren.

F: Vad är en Finder?
S: En Finder är en person som tipsar om lämpliga kandidater för en tjänst genom att registrera sina kontakter på FindersFee.

F: Vad är en findersfee?
S: En findersfee är en hittelön som betalas ut till en Finder när en av de rekommenderade kandidaterna får jobbet.

F: Varför betalar ni ut en findersfee?
S: I rekryteringsbranschen använder man ofta kontakter för att få bra tips om lämpliga kandidater. Ofta utan varken uppföljning eller ersättning. FindersFee tycker självklart att bra kontakter och samarbete ska löna sig. Därför betalar vi också ut en findersfee.

F: Hur går betalningen av hittelönen till?
S: Vi betalar ut hittelönen som inkomst av tjänst och beloppet sätts in på ditt bankkonto. Under dina sidor kan du ange dina bankuppgifter. Om du inte registrerat detta kommer vi att kontakta dig när det blir aktuellt med en utbetalning.

F: Går det bra att fakturera hittelönen?
S: Ja, det går bra. Men vill du fakturera FindersFee för hittelönen måste du kunna uppvisa en gällande F-skattsedel.

F: Hur gör ni med skatter?
S: Vi drar av en inkomstskatt och ser till att arbetsgivaravgifterna blir betalda. En findersfee på 10 000 kronor innebär att du får ungefär 7 000 kronor på ditt bankkonto.

F: Får jag registrera mig själv som Kandidat?
S: Det enda sättet för dig att bli Kandidat är att du ber någon annan att registrera dig.

F: Vad händer om flera registrerar samma Kandidat?
S: Den som först registrerar en Kandidat blir Finder. Väljer den kandidaten att inte registrera sig på FindersFee under angiven tidsperiod blir den personen tillgänglig för andra Finders.

F: Kan jag vara både Finder och Kandidat?
S: Du kan vara både Finder och Kandidat. Det går däremot inte att registrera dig själv som Kandidat. Innan du kan bli Kandidat ska en Finder först registrera dig som kontakt.

F: Får Kandidaten reda på att det är jag som registrerat?
S: Kandidaten i fråga får alltid reda på att det är du som har registrerat personen. Ditt namn och din rekommendation kommer också att visas i det registreringsmail som går ut till kandidaten. Som då har möjligheten att välja att om den vill registrera sig på FindersFee eller inte. Efter godkänd registrering förs din Kandidat in i vår databas.

F: När betalas hittelönen ut?
S: Den 25:e efter det att kandidaten tillträtt sitt uppdrag.

F: Hur garanterar FindersFee att de uppgifter jag lämnar används i rätt syfte?
S. En kontakt med FindersFee ska alltid vara berikande och vi jobbar strikt enligt de etiska riktlinjer som gäller för rekryteringsbranschen.